_Chúng tôi là ai?_
Giới thiệu

Giới thiệu

Sứ mệnh và tầm nhìn

  • Sứ mệnh:

Thúc đẩy hỗ trợ và tác động y tế hiện đại tới sự phát triển cộng đồng bền vững, truyền thông các quyền lợi y tế và cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho cộng đồng.

  • Tầm nhìn:

Thúc đẩy MedChiro+ thành Công ty chuyên nghiệp hàng đầu đầu về lĩnh vực Y tế và PHCN ở Việt Nam. Dành mối quan tâm cao nhất cho tất cả những đối tượng cần được chăm sóc sức khỏe, tôn trọng và truyền thông về các quyền và quyền lợi y tế của họ.

Giờ làm việc

Giờ làm việc

Chúng tôi mở cửa vào khung giờ như sau:
Giới thiệu

Giới thiệu

Với phương châm “Nhà cung cấp dịch vụ, kỹ thuật và giải pháp, hiệu quả tốt nhất”… Chúng tôi hiểu rằng, mọi sự nỗ lực, ...
- Bác sỹ giàu kinh nghiệm -
Đội ngũ bác sỹ
×